Klasa Profile

namespace Kei\Webas\VPS\EmailAccount

Klasa pochodząca z przestrzeni nazw \Kei\Webas\VPS\EmailAccount zawierająca metody określające profil dodawanego konta pocztowego. Klasa wspomaga skonfigurowanie zestawu ustawień w zakładkach dostępnych w panelu Webas takich jak:


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

__construct($a, $b, $c)
return Profile

Konstruktor dzięki, któremu utworzysz obiekt z domyślną konfiguracją profilu konta pocztowego - adekwatnie do domyślnych ustawień panelu Webas.
$a → Nazwa profilu
$b → Opis profilu
$c → (bool) Ustaw wartość true jeśli chcesz aby ustawienia profilu były domyślnymi ustawieniami w formularzu dodawania konta pocztowego. Domyślnie false

::exists($profile_name)
return bool

Statyczna metoda oferująca sprawdzenie istnienia podanego profilu
$profile_name → Nazwa profilu

::load($profile_name)
return Profile

Statyczna metoda oferująca wczytanie ustawień podanej konfiguracji profilu konta pocztowego i umieszczenie jej w osobnych kontenerach/obiektach.
$profile_name → Nazwa profilu

setIdentityValue($identity)
return $this

$identity → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy \Kei\Webas\VPS\EmailAccount\Profile\Identity w celu konfiguracji ustawień z zakładki Identyfikacja w panelu Webas

getIdentityValue()
return Identity

Zwraca obiekt \Kei\Webas\VPS\EmailAccount\Profile\Identity

setParametersValue($params)
return $this

$params → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy \Kei\Webas\VPS\EmailAccount\Profile\Parameters w celu konfiguracji ustawień z zakładki Parametry w panelu Webas

getParametersValue()
return Parameters

Zwraca obiekt \Kei\Webas\VPS\EmailAccount\Profile\Parameters

setAntispamAdvancedValue($aav)
return $this

$aav → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy \Kei\Webas\VPS\EmailAccount\Profile\AntispamAdvanced w celu konfiguracji ustawień z zakładki Antyspam (antyspam zaanwasowany) w panelu Webas

getAntispamAdvancedValue()
return AntispamAdvanced

Zwraca obiekt \Kei\Webas\VPS\EmailAccount\Profile\AntispamAdvanced

setAntispamBaseValue($abv)
return $this

$abv → Wprowadź tutaj egzemplarz klasy \Kei\Webas\VPS\EmailAccount\Profile\AntispamBase w celu konfiguracji ustawień z zakładki Antyspam (antyspam podstawowy) w panelu Webas

getAntispamBaseValue()
return AntispamBase

Zwraca obiekt \Kei\Webas\VPS\EmailAccount\Profile\AntispamBase


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Załadowanie profilu konta pocztowego o nazwie 'base'
$profile = \Kei\Webas\VPS\EmailAccount\Profile::load("base");
\Kei\Library\Out::pd($profile);

Klasa Profile · NiceAPI dla PHP 5.6