Klasa FirewallBlockedIp

namespace Kei\Webas\VPS

Klasa do zarządzania blokadami adresów IP/domen do usług oferowanych przez serwer. Funkcjonalne odwzorowanie panelu na stronie https://webas12345.tld.pl/FirewallBlockedIp.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Index Lista zasobów w postaci tabeli danych
Add Dodanie jednej pozycji listy
Edit Edycja wybranej blokady
Block Uruchmienie blokady dla wskazanych pozycji tabeli firewalla
Unblock Usunięcie blokady dla wskazanych pozycji tabeli firewalla
Remove Usunięcie jednej lub więcej pozycji listy

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Edit klasy \Kei\Webas\VPS\FirewallBlockedIp zwraca obiekt \Kei\Webas\VPS\FirewallBlockedIp\Edit itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\VPS\FirewallBlockedIp\Exception\ServiceNotFoundException
 • \Kei\Webas\VPS\FirewallBlockedIp\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\VPS\FirewallBlockedIp\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\VPS\FirewallBlockedIp\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\VPS\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Lista pierwszych pięciu blokad
$table = $webas->FirewallBlockedIp()->Index()->setPaginator(1, 5)->paginate();
\Kei\Library\Out::pd($table);

// Dodanie nowej blokady dla domeny wp.pl
$webas->FirewallBlockedIp()->
  Add("wp.pl")->
  execute();

// Edycja wybranej blokady. UWAGA! ID blokady należy zaczerpnąć z obiektu InfoTable (wylistowanie blokad)
$webas->FirewallBlockedIp()->
  Edit(54829)->
    setDescription("lorem lipsum eer33")->
    setActive(false)->
  execute();

// Blokada wybranej pozycji (poprzendio odblokowanej)
$webas->FirewallBlockedIp()->Block(54827)->execute();

// Odblokowanie wybranej pozycji (poprzednio zablokowanej bez jej usuwania z listy)
$webas->FirewallBlockedIp()->Unblock(54827)->execute();

// Usunięcie wybranej pozycji z listy blokad (równoznaczne ze zdjęciem blokady)
$webas->FirewallBlockedIp()->Remove(54827)->execute();

Klasa FirewallBlockedIp · NiceAPI dla PHP 5.6