Klasa FirewallService

namespace Kei\Webas\VPS

Klasa do zarządzania głównym firewallem. Funkcjonalne odwzorowanie panelu na stronie https://webas12345.tld.pl/FirewallService.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Index Lista zasobów w postaci tabeli danych

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Edit klasy \Kei\Webas\VPS\FirewallService zwraca obiekt \Kei\Webas\VPS\FirewallService\Edit itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\VPS\FirewallService\Exception\ServiceNotFoundException
 • \Kei\Webas\VPS\FirewallService\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\VPS\FirewallService\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\VPS\FirewallService\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\VPS\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Lista wszystkich reguł zapory ogniowej dla ruchu przychodzącego
$table = $webas->FirewallService()->Index(\Kei\Webas\VPS\FirewallService\TrafficTypeEnum::InboundTraffic)->paginate();
\Kei\Library\Out::pd($table);

Klasa FirewallService · NiceAPI dla PHP 5.6