Klasa SecurityDirectoryUser

namespace Kei\Webas\VPS

Klasa do zarządzania użytkownikami mającymi dostęp do zabezpieczonych katalogów na serwerze. Funkcjonalne odwzorowanie panelu na stronie https://webas12345.tld.pl/SecurityDirectoryUser.


Charakterystyka

Metody obiektu - zapoznaj się z opisem pod tabelą.

Index Lista zasobów w postaci tabeli danych
Add Dodanie jednej pozycji listy
Edit Edycja wybranego użytkownika
Remove Usunięcie jednej lub więcej pozycji listy

Każda z powyższych metod zwraca odpowiadający jej obiekt klasy znajdujący się w tej samej przestrzeni nazw i nazywający się tak samo jak metoda do której się odnosi.

Np. metoda Edit klasy \Kei\Webas\VPS\SecurityDirectoryUser zwraca obiekt \Kei\Webas\VPS\SecurityDirectoryUser\Edit itd.

Po kliknięciu w jedną z powyższych metod przejdziesz do strony charakteryzującej odpowiadający jej obiekt.Podklasa SecurityDirectoryUser

Klasa pochodząca z przestrzeni nazw \Kei\Webas\VPS\SecurityDirectoryUser zawierająca metody pomocnicze

::exists($a)
return bool

Statyczna metoda oferująca sprawdzenie istnienia podanego użytkownika katalogu zabezpieczonego
$a → Nazwa użytkownika (to nie jest konto FTP)


Wyjątki

Wyjątki jakie zwraca ta klasa oraz pozostałe klasy powiązane są następujące:

 • \Kei\Webas\VPS\SecurityDirectoryUser\Exception\ServiceFoundException
 • \Kei\Webas\VPS\SecurityDirectoryUser\Exception\UserNotFoundException
 • \Kei\Webas\VPS\SecurityDirectoryUser\Exception\ResultException
 • \Kei\Webas\VPS\SecurityDirectoryUser\Exception\ValidationException
 • \Kei\Webas\VPS\SecurityDirectoryUser\Exception\WrongTypeException

oraz wyjątki standardowe dla wszystkich obiektów położonych wyżej w hierarchii:

 • \Kei\Webas\VPS\Exception\DefaultPaginatorActionException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\InfoTableColumnCountException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\InitialCookieNotFoundException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\ServiceNumberFormatException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\UncountableResultsException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\WebasAuthenticationException
 • \Kei\Webas\VPS\Exception\WebasConnectionException

Pamiętaj o tym, aby zawsze być przygotowanym na zwrócenie wyjątku przez skrypt PHP niezależnie od tego jak bardzo małoprawdopodobnym uważasz jego wystąpienie.


Przykłady wykorzystania metod

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

// Lista wszystkich użytkowników zabezpieczonych katalogów
$table = $webas->SecurityDirectoryUser()->Index()->
  setSearch("")->
  setPaginator(1, 25)->
  paginate();

\Kei\Library\Out::vd($table);

// Czy taki użytkownik istnieje ?
$exists = \Kei\Webas\VPS\SecurityDirectoryUser\SecurityDirectoryUser::exists("nowy-test");
\Kei\Library\Out::vd($exists);

// Dodanie nowego użytkownika pod kontem FTP (to nie jest subkonto FTP)
$webas->SecurityDirectoryUser()->
  Add("qweasd", "6Sd.Wtxvkg")->
  execute();

// Edycja użytkownika
$webas->SecurityDirectoryUser()->
  Edit("qweasd")->
  setPassword("1236Sd.Wtxvkg")->
  execute();

// Usunięcie użytkownika
$webas->SecurityDirectoryUser()->Remove("qweasd")->execute();

Klasa SecurityDirectoryUser · NiceAPI dla PHP 5.6